ما همه سربازیم

ما همه سربازیم

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۶۰ دقیقه, 12+
بررسی قانون نظام وظیفه عمومی از جنبه تاریخی و توضیح چگونگی تصویب این قانون توسط مجلس در سال 1304 و آغاز آن در 1305‌، مخالفت روحانیون به دلیل بیگاری بعد از دوره آموزشی‌، مرگ مشکوک آیت‌الله نورالله‌اصفهانی و تصویب 2 سال خدمت زیر پرچم و 8 سال احتیاط و 20 سال آمادگی از جمله مسائلی است که در این فیلم به آن پرداخته می‌شود تا فراز و نشیب تشکیل ارتش منظم در ایران را مرور کند.