ماجراهای فی فی

ماجراهای فی فی

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۳ دقیقه, 0+
اين فيلم نوعي برخورد طنز با موضوع اعتياد است كه طي آن في‌في به نوعي خاص از اعتياد دچار مي‌شود.