من، شاه بابام

من، شاه بابام

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۱۴ دقیقه, 0+
در سرزمين خيالي كودكي كه با پدرش روابط خوبي دارد، تصور مي‌كند كه اگر پدرش شاه شود چه اتفاقي خواهد افتاد. منصب تازه بين پدر و خانواده‌اش فاصله مي‌اندازد، اما پدر در انتهاي قصه پشيمان شده، خانواده را انتخاب مي‌كند و از مقام شاهي مي‌گذرد.