مشعل المپیک

مشعل المپیک

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۶ دقیقه, 0+
مشعل بازيهاي المپيك در مسير حركت خود به افغانستان مي‌رسد. يك ورزشكار افغاني سعي دارد در ميان درگيري‌هاي ‌افغانستان‌ مشعل را سالم به انتها برساند.