مثل اینکه می خندد

مثل اینکه می خندد

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
در زمان فتح مكه به‌دست مسلمانان برخي از مردم هراسان پا به فرار مي‌گذارند. در راه كودك يكي از خانواده‌ها درون درشكه پياز فروش، سقوط مي‌كند و توسط آن به مكه باز‌گردانده مي‌شود. با آمدن مسلمانان، يك زن مسلمان بچه را پيدا مي‌كند. مادر هراسان بدنبال كودك خويش به مكه باز مي‌گردد. بر خلاف تبليغات سوء مخالفين اهالي مكه با پيام صلح و دوستي مسلمانان مواجه مي‌شوند و مادر فرزند خود را صحيح و سالم پس مي‌گيرد.