میراث ناپدری

میراث ناپدری

سال ۲۰۱۳
ایران
مستند
۶۷ دقیقه, 6+
ضمن بررسی موضوع ریزش مو و کچلی با زبان طنز و مطایبه و ذکر تاریخچه‌ای در این خصوص، به صورت موازی داستان شخصی را دنبال می‌کند که او هم از این معضل رنج می‌برد. در پایان ضمن توضیح روش‌های علمی درمان شخصیت مورد نظر هم عمل کاشت مو را انجام می‌دهد‌، اما مشکل او حل نمی‌شود.
زبان ها: فارسی