مباهله

مباهله

سال ۲۰۰۷
ایران
پویانمایی
۱۹ دقیقه, 0+
داستان مباهله را از زمان شروع مسئله دعوت پیامبر اسلام (ص) تا زمان رویارویی بزرگان مسیحی نجران و اهل بیت پیامبر بر مبنای آیات و روایات اسلامی به تصویر کشیده است .بر این اساس‌، وقتی مسیحیان نجران حضور پیامبر و اهل بیتش را كه برای مباهله آورده است مي‌بينند از انجام مباهله انصراف داده و تقاضای صلح می‌کنند که مورد موافقت حضرت رسول قرار گرفته و همگی بر منصب‌های خود باقی می‌مانند بشرط اینکه از ربا خواری خودداری کنند‌.