مورچه‌ها

مورچه‌ها

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۳ دقیقه, 0+
در هیاهوی یک شهر، مردم در حال حرکت و رفت و آمد زیر باران‌اند. در ردپای یک عابر پیاده مورچه‌ای له شده است.