متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 70)

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 70)

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۹۵ دقیقه, 12+
این مستند از طریق گفتگو با سینما‌گران برجسته‌ای اعم از کارگردانان‌، نویسندگان‌، تهیه‌کنندگان‌، مدیران فیلمبرداری‌، منتقدان سینمایی و مدیران حوزه فرهنگ و سینما‌، فیلم‌های برجسته دهه هفتاد را مورد بررسی قرار می‌دهد‌، همچنین با نشان دادن صحنه‌هایی از فیلم‌ها این دهه به گونه‌ای مدیریت این سال‌ها را به نقد و چالش می‌کشد.