نامیرا

نامیرا

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۷ دقیقه, 12+
مراسم تعزیه در شهرستانهای یزد‌، مهریز‌، میبد‌، کاشان و نوش آباد. این مراسم مفصل با اسب و خیمه و خدم و حشم فراوان برگزار می‌شود. این مستند بخش‌هایی از انواع این مراسم را نشان می‌دهد‌.