نساجی

نساجی

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۲۷ دقیقه, 12+
ضمن گفتگو با «مهدی یکتا» دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و همچنین «سیاوش فرد‌اسماعیل‌پور» مدیر‌عامل شرکت کانون‌تولیدات در ایران به بررسی مشکلات نساجی در ایران‌ می‌پردازد و با اشاره به «عطا الملک» که اولین کارخانه نساجی را راه اندازی کرد تاریخچه نساجی را بررسی می‌نماید و مشکلات امروز صنعت نساجی ایران را شرح می‌دهد.