نینجای ایرانی

نینجای ایرانی

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۳۱ دقیقه, 12+
این مستند نگاهی به ورزش نینجا در بین زنان ایران دارد و ضمن گفتگو با استاد اکبر فرجی‌پور، شیوه گسترش این ورزش را از سال 1369 در کرج شرح می‌دهد. همچنین در این فیلم آماری داده می‌شود که طبق آن اکنون 3000 زن نینجا در ایران فعالیت می‌کنند.