راه فیروزه

راه فیروزه

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۸۳ دقیقه, 12+
بیان تاریخ و نحوه حرکت امام‌رضا‌(ع) و اقامتگاه‌های کاروان ایشان از مدینه به سمت خراسان. در این مسیر مکان‌های مقدسی نظیر قدمگاه و مسجد به وجود آمده‌است که این فیلم معجزات و کرامات حضرت در آنها را روایت می‌کند.