ریشه

ریشه

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
تک درختی که بالای یک تپه قرار دارد، به چوپانی که هر روز با گله‏اش به آن جا می‎آید دل می‎بازد، درخت به حضور او ونوای نی اش عادت میکند .اما در فصل خزان و سرما خبری از چوپان و گله اش نیست . درخت این فراق را تحمل نمی کند و خشک می شود .