رستم و سهراب

رستم و سهراب

سال ۲۰۱۲
ایران
پویانمایی
۹۵ دقیقه, 0+
رستم براي پيدا كردن اسبش به سمنگان مي رود و با تهمينه دختر شاه سمنگان آشنا شده و ازدواج مي كند . افراسياب كه ايران را بدون سردار مي يابد به آنجا يورش مي برد رستم تهمينه را ترك مي كند تا به كمك ايرانيان بيايد و مهره اي را به او مي دهد كه بر بازوي فرزندشان ببندد . سهراب فرزند رستم بزرگ مي شود و افراسي...
کارگردانان: کیانوش دالوند