رویای یک پروانه

رویای یک پروانه

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
روند شكل گيري نقوش و تزئينات سنتي ايران بر روي سفال ها با توجه به موسيقي ايراني