صخره

صخره

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
در اين قصه زندگي دو موجود نيمه ماشيني در يك فضاي بدون زمان و مكان و اتفاقاتي كه براي اين دو مي‌افتد نمايش داده مي‌شود كه در آخر يكي به تكامل و ديگري به صورت فرسوده باقي مي‌ماند.