سماع مولانا

سماع مولانا

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۸ دقیقه, 0+
با موسيقي سنتي مجموعه نقاشي هاي نوازنده ها به صورت ساده سازي شده به وسيله قلم كنته متناسب با ريتم كشيده مي شود و در نهايت با اوج گرفتن موسيقي همان نوازنده ها به رقص آمده و به آسمان مي روند