سماور خودجوش

سماور خودجوش

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۴۰ دقیقه, 12+
این مستند سعی دارد با بررسی تاریخچه سماور یا «خودجوش» روند شکل‌گیری این صنعت و تاثیر آن را بر زندگی و اقتصاد ایرانیان به تصویر بکشد. نحوه ورود سماور از روسیه به ایران‌، سیر تحول سماور سازی و گره خوردن آن باهنر ایرانی‌، گفتگو با «دوانگران‌» یا‌ سماور‌سازان سنتی و جدید‌، نشان دادن کارخانجات سماور‌سازی و بازار از مواردی است که این مستند بدان می‌پردازد‌. میراث فرهنگی بروجرد‌، کسبه و سماورسازان شهر اصفهان و کارخانه سماور سازی در شهر کرج از مکان‌هایی هستند که تصویر‌برداری در آنجا انجام شده‌است.