سلسله زرین

سلسله زرین

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۹ دقیقه, 12+
شرحی است بر حدیث "سلسله الذهب" روایت شده از امام رضا‌(ع) که در زمان رسیدن به مشهد نقل کرده‌اند ارجاع این حدیث از پسر به پدر تا به پیامبر خاتم می‌رسد که بیشتر این عنوان را به حدیث نقل شده از امام هشتم نسبت می‌دهند که می‌فرمایند (توحید زمانی می‌تواند از عذاب جهنم در امانت دارد که به دنبالش ایمان و اعتقاد به امامت و ولایت باشد.)