شهر خاموش

شهر خاموش

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
لك‌لكي كه بر بلنداي شهر لانه دارد، در انتظار بيرون آمدن جوجه خود از تخم است. هواپيماهاي غول پيكر بمب‌هاي زيادي را به وسيله چتر بر روي شهر رها مي‌كنند. لك‌لك با تلاش زياد بمبي را كه احتمال مي‌دهد روي لانه‌اش فرود آيد را منحرف مي‌كند و در آبگاهي به نرمي مي‌نشاند و بدينسان جوجه خود را نجات مي‌دهد، اما سنگيني بمب او را با خود به زير آب مي‌برد.