شهری برای یک درخت

شهری برای یک درخت

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۹ دقیقه, 12+
یک گروه فیلم‌سازی طی یک گشت و گذار در شهر تویسرکان (استان همدان‌) سعی بر شناساندن شهر‌، فرهنگ رایج‌، مردم و جاذبه‌ها و مشکلات آن دارند‌‌ و گاهی تصویری هجو آمیز با استفاده از زبان طنز و با ترکیب گزارش و شیوه انعکاسی از موضوع ارائه می‌دهند‌.