شکستنی

شکستنی

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۴۴ دقیقه, 12+
این مستند تلاش می‌کند از طریق گفتگو آسیب‌های زندگی معتادان را بازنمایی کند‌. ابتدا گفتگوهایی با تعدادی از قربانیانی که به دام اعتیاد افتاده‌اند انجام داده و در ادامه بیشتر به واگویه‌های یکی از قربانیان اعتیاد می‌پردازد‌. این فیلم با تیتر یک روزنامه شروع می‌شود به این مضمون: آیت ا... امینی در نماز جمعه قم اعلام کرد : آمار معتادان کشور تکان دهنده است.
زبان ها: فارسی