شروعی بر یک پایان

شروعی بر یک پایان

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۲۱ دقیقه, 12+
پدیده کنکور و استرس‌های ناشی از آن را نشان می‌دهد. این فیلم رابطه میان متقاضیان و موسسات آموزشی را از عوامل تشدید کننده استرس میداند که با حساسیت خانواده‌ها پر رنگ‌تر می‌شود، و ضمن گفتگو با داوطلبین کنکور تلاش کرده تا مخاطب با نگرانی آنها آشنا شود.