تار و نار

تار و نار

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۱۰ دقیقه, 6+
یک استاد برای ساخت دوتار از کنده چوبی که در کناری افتاده استفاده می‌کند‌. ‌او به این شیوه ‌سه عدد دوتار می‌سازد و دست آخر هرکدام را با نواختن امتحان می‌کند‌، ساز برگزیده را با خود می‌برد و دو ساز دیگر را درون آتش می‌اندازد.