تضاد

تضاد

سال ۲۰۰۵
ایران
پویانمایی
۱۳ دقیقه, 0+
تضاد در این اثر انیمیشن، تصویری سیاه و سفید از سطح آب را که با امواج ملایم در تلاطم است می بینیم که گاهی نزدیک می آید و گاهی دور می شود و در برخی جاها سطح آب به رنگ آبی می شود و یا مرزی با رنگ آبی پیدا می کند.