یار دار

یار دار

سال ۲۰۱۱
ایران
پویانمایی
۱۶ دقیقه, 0+
زن فرش بافي براي دختر خود داستان ناز و پسر سوار را تعريف مي كند كه همديگر را دوست داشته و با هم از روستا مي روند و مردم ده كينه ي آن دو را به دل مي گيرند. زن فرشباف كه فرش را تمام كرده به بازار ميرود و آن را مي فروشد، فرش به تركيه راه پيدا مي كند و در خانه اي پهن مي شود دختر بچه ترك كه در حال بازي ا...