زادگاه

زادگاه

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۱۱ دقیقه, 0+
جوجه در يخچال متولد مي‌شود‌. از آنجا بيرون آمده و گشتي در خانه پيرزن مي‌زند‌، پس از اينكه خسته مي‌شود به زادگاهش (يخچال) برمي‌گردد.
عنوان اصلی: Birth Place