زمین گرد است

زمین گرد است

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
آدم آهني كه از روزمرگي خسته شده به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد به زندگي‌اش پايان دهد. از راه‌هاي مختلف سعي مي‌كند خود را از بين ببرد، اما موفق نمي‌شود اين‌بار تصميم مي‌گيرد با پرش از بالاي كوهي بلند خود كشي كند. در نهايت پس از پرت شدن سالم مانده و با تشويق ديگران دست به نمايش هاي خطرناك زده تا بدين ترتيب از زندگي يكنواخت راحت شود اما نمي‌داند كه آيا اين تصميم پايان راه است يا نه؟
عنوان اصلی: The Earth IS Round