زمزمه هستی

زمزمه هستی

سال ۲۰۰۴
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
در شهری مردان چتر به دست، بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر دائماً در رفت و آمد هستند. صدای غار‌غار کلاغ به گوش می‌رسد. تا اینکه در خانه‌ای فرزندی متولد می‌شود. کالسکه بچه در خیابان در میان مردان حرکت می‌کند و باعث تغییر و تحولی در ارتباطات انسانی این مردان می‌شود.
عنوان اصلی: Whispers Are