زنده رود یک روز به خصوص

زنده رود یک روز به خصوص

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۴۵ دقیقه, 12+
تاریخچه‌ی زاینده رود و تاثیر آن در چهره شهر و نشان دادن برخی از شغل‌هایی که آنجا به خاطر حضور ‌زاینده رود شکل گرفته‌است. در ادامه، خشکی طولانی مدت آن و تاثیرش در مردم شهر را می‌بینیم‌. در آخر، باز شدن مجدد آب زاینده رود به صورت فصلی، شادی بی اندازه مردم در زمان جاری شدن آب در زاینده رود را به تصویر می‌کشد.