ابر صورتی

ابر صورتی

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
زني ميان سال همراه با كالسكه نوزاد، كنار زاينده‌رود درحال پياده روي است و با انگشت ابر صورتي را به نوزاد درون كالسكه نشان مي‌دهد‌. او هر روز بعد از ظهر كالسكه نوزاد را در تابستان و زمستان به اميد ديدن ابر صورتي بيرون مي‌آورد روزي كه به كالسكه نوزاد بادكنك‌هايي را بسته ابر صورتي را مي‌بيند همه بادكنك‌ها را در آسمان رها مي‌كند دستان خود را درون كالسكه برده تا نوزاد را در آغوش بگيرد ولي نوزادي نيست و او تنها در خيالش نوزاد را به آغوش مي‌گيرد و زير باران مي‌رقصد.