عند از مطالبه

عند از مطالبه

سال ۲۰۱۸
ایران
فیلم-تئاتر, درام
۷۵ دقیقه, 6+
نمایش داستان جماعتی را روایت می کند که به نحوی در صف و چشم انتظاری رسیدن خبری میباشند. این خبر می تواند زندگی آنان را دستخوش تغییرات عمده ای نماید. دستیابی و چشم به راهی این اتفاق همگی را برای قرار گرفتن سریعتر به مقصودشان در یک رقابت محترمانه و سبقت از یکدیگر قرار داده است.
زبان ها: فارسی