اعتراض خاموش

اعتراض خاموش

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۴۱ دقیقه, 16+
بررسی برخی عوامل آسیب های اجتماعی از قبیل خودکشی...
زبان ها: فارسی