آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

سال ۲۰۱۴
فرانسه, بلژیک
پویانمایی, طنز, ماجراجویانه
۸۵ دقیقه, 6+
رومیان به فرانسویان حمله کرده اند و تنها یک دهکده باقی مانده آن هم به دلیل اینکه دهکده جادوگری دارد که اکسیری تولید می کند تا افراد چندین برابر قدرتمند می شوند و می توانند جلوی رومی ها بایستند اما رومی ها…
عنوان اصلی: Asterix and Obelix: Mansion of the Gods
زبان ها: فارسی