خرس های مهربون : در شهر بازی

خرس های مهربون : در شهر بازی

IMDb: 4.5
سال ۲۰۰۷
پویانمایی, خانوادگی
۷۲ دقیقه, 6+
اوپسی، چیر، فانشاین، شیر و گرامپی دارن دنیای ووهوو رو می سازند، یک پارک تفریحی برای خرس های مهربون. هرکسی یک کاری رو باید برای ساخت پارک انجام بدهد و اوپسی رنگ آمیزی مسیرهای سواری فاندربالت رو به عهده دارد...
عنوان اصلی: Care Bears: Oopsy Does It!
زبان ها: فارسی