جزیره تی تی وو

جزیره تی تی وو

IMDb: 5.0
سال ۲۰۰۶
آلمان
پویانمایی, خانوادگی
۸۷ دقیقه, 6+
در یک جزیره اسرار آمیز و گرمسیر، گروهی از حیوانات غیر متناجنس با ما، محیط و مردم زندگی میکنند که ناگهان نوزاد دایناسور منجمدی از زمان ماقبل تاریخ پیدا میکنند و…
عنوان اصلی: Urmel aus dem Eis
زبان ها: فارسی