مار در سایه عقاب

مار در سایه عقاب

سال ۱۹۷۸
هنگ کنگ
حادثه ای, طنز
۹۷ دقیقه, 12+
چین فو، خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی تصادفا با استاد پای چای چن، استاد سبک مشت مار آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود...
بازیگران: Jackie Chan, Siu Tin Yuen, Jung-Lee Hwang, Dean Shek, Hark-On Fung
عنوان اصلی: Snake in the Eagles Shadow
زبان ها: فارسی