به سبک تهران

به سبک تهران

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۱۰ دقیقه, 0+
فیلم مستند «به سبک تهران» ساخته هادی آفریده که درباره سرگذشت معماری معاصر تهران است که نکات طربفی را درباره این موضوع بیان میکند.
زبان ها: فارسی