خاطره نی آوران

خاطره نی آوران

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۲۸ دقیقه, 0+
این مستند ساخته هادی آفریده، روایت محمدرضا مرادی ظروفچی، خدمه گذشته کاخ سلطنتی و جمال شاه‌حسینی عضو کمیته تصرف کاخ و نگهبان امروز کاخ موزه نیاوران از وقایع تصرف و خاطره‌های گم شده مهم‌ترین کاخ سلطنتی ایران پس از گذشت 30 سال است.
زبان ها: فارسی