نیمه شب 24 آوریل

نیمه شب 24 آوریل

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۴۱ دقیقه, 12+
نیمه شب ۲۴ آوریل به ماجراهای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش موسوی خوئینی ها و بنی صدر در این رویدادها و ماجرای حمله آمریکا در صحرای طبس بررسی میکند...
زبان ها: فارسی