پایان ماموریت

پایان ماموریت

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۳۰ دقیقه, 12+
این مستند درمورد فوزیه شیردل است. او یک پرستار است که به پاوه می رود و دربیمارستان پاوه مشغول ب خدمت رسانی می شود و در غائله پاوه به شهادت می رسد.
زبان ها: فارسی