جزیره فارسی

جزیره فارسی

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۲۶ دقیقه, 12+
روایت ناگفته هایی از دستگیری و بازداشت ملوانان ارتش آمریکا در خلیج فارس است.
زبان ها: فارسی