مظنه

مظنه

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۴۹ دقیقه, 12+
مستند مظنه ساخته سید رضا حسینی با دیدی جدید به هشت سال دفاع مقدس نگاه می کند این مستند تلاش کرده دردهایی که پس از جنگ بر رزمندگان گذشته را هم نشان بدهد...
زبان ها: فارسی