تله اسکرین

تله اسکرین

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۵۴ دقیقه, 12+
این مستند به واکاوی لایه های پنهان شبکه بی بی سی می پردازد.
زبان ها: فارسی