بزنگاه

بزنگاه

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۳۷ دقیقه, 12+
این مستند پرتره که از تولیدات مشترک مرکز مستند سوره و اداره فیلم بسیج است روایتی آست از زندگی مازیار بیژنی، کاریکاتوریست مطرح کشور که مجله ای با نام بزنگاه را به چاپ رسانده و حدود 10 سال، مسئول ستون ثابت کاریکاتور روزنامه کیهان بوده است.
زبان ها: فارسی