قصه فیل و الاغ

قصه فیل و الاغ

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۵۶ دقیقه, 12+
این فیلم روایتی است از رقابت دو حزب آمریکایی جمهوری خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نماد آنها فیل و الاغ است.