نسل سوم

نسل سوم

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۴۲ دقیقه, 12+
ندگی اعضای خانه صلح موسوم به آن فوک در ویتنام که از قربانیان نسل سوم جنگ ویتنام هستند، تحت تاثیر ماده شیمیایی عامل نارنجی است که ارتش آمریکا در سالهای 1961 تا 1971 در جنگ ویتنام از آن استفاده کرد.
زبان ها: فارسی