پول و پ.و.ر.ن

پول و پ.و.ر.ن

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۵۰ دقیقه, 12+
مستند «پول و پ.و.ر.ن» پس از ترسیم نمایی کلی از باندهای زیرزمینی اما پر کار فساد و فحشا (اسکورت سرویس ها) و بیان نحوه فعالیت آن ها، ماجرای یک پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفوذ آنها به ایران و قاچاق دختران ایرانی را روایت می کند.