رمز و راز ملکه

رمز و راز ملکه

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۵۸ دقیقه, 12+
این مستند که به بهانه شصتمین سال تاجگذاری الیزابت دوم تولید شده است، زندگی پر رمز و راز ملکه انگلستان را روایت می کند. اختیارات ملکه در اداره کشور، کشورهای تحت نفوذ مستقیم ملکه، سازوکار کشورهایی که با نماینده ملکه اداره می شوند و ... از جمله مواردی است که در این مستند به آن پرداخته شده است.